Audio Ease Altiverb 6

altiverb_6_0705

Audio Ease Altiverb 6 (test i MM nr 5/2007)

av Gunnar E Olsson

Från att ha varit något som man bara kunnat åstadkomma med dyr hårdvara finns numera en rad convolution-reverb i mjukvaruform. Audio Ease, som var med och drog igång denna utveckling, har nu kommit med version 6 av sin Altiverb.

Få mjukvarutillverkare har lyckats hålla sig längst fram i utvecklingen under någon längre följd av år. Speciellt gäller väl detta tillverkare av plugineffekter. Det finns dock ett undantag, och det är holländska Audio Ease. När de presenterade Altiverb i augusti 2001 var de ensamma om att med ren mjukvara kunna simulera akustiska rum och andra miljöer på ett övertygande sätt. Och det dröjde faktiskt tre år innan några av konkurrenterna fattat riktigt vad Audio Ease höll på med och kunde komma med ett motdrag.

Hemligheten bakom Altiverbs fina rumssimuleringar var Convolution Reverb, en teknik som fram till dess enbart varit tillgänglig i dedikerade hårdvaruenheter och som kostat därefter. Tekniken innebär att man ”samplar” en akustisk miljö genom att skicka ut en ljudimpuls i ett rum, spela in hur detta ljud låter i det givna rummet och slutligen med hjälp av en listig matematik räkna bort den ljudimpuls man använt. Kvar får man det ”akustiska fingeravtryck” som rummet gett ifrån sig, en så kallad Impulse Respons, IR.

Tekniken var välkänd långt innan Altiverb kom, men Audio Ease var först med att erbjuda den i en plugineffekt som lät lika bra som hårdvarorna, och till en bråkdel av priset. Man hade till och med samplat flera av de konsertlokaler som hårdvarukonkurrenterna använt.

Med i Altiverbpaketet får man både de mjukvaruverktyg som behövs för att kunna skapa egna IR-filer (än så länge bara för Mac) och en otrolig samling färdiga IR från all världens hörn. Och fler dyker regelbundet upp för nedladdning på Audio Eases hemsida. Bland kommande akustiksamplingar finns bland andra Berwaldhallen i Stockholm.

NYHETER

I början fanns Altiverb enbart för Mac, och den var krävande för den tidens datorer. Numera är både programmet effektivare och datorerna kraftfullare, och med förra versionen kom stöd för Windows XP såväl som en rad förbättringar, däribland en fyrbands EQ och separata nivåkontroller för direktljud, tidiga reflektioner och reverbsvans.

Med version 6 presenterar man för första gången två varianter av Altiverb: Regular och XL. Regularversionen för PC finns i VST-, RTAS- och Audio Suite-format. För Mac är formaten MAS, Audio Units, RTAS och Audio Suite. Macversionen är också Universal Binary och fungerar därmed på både Power PC- och Intelbestyckade Macar.

Det finns nu 40 presetminnen för ”total recall” via automatiken. Man kan också välja om man vill auktorisera Altiverb via ett Challenge/Response-system eller via en hårdvarunyckel från iLok. Version 6 kan hantera full parameterautomation. Den har också en ny IR-browser som gör det lättare att hitta bland alla IR. Den hanterar mono till mono-, mono till stereo- och stereo till stereo-effekter med samplingsfrekvenser upp till 96 kHz.

Utöver detta hanterar XL-versionen alla kanalkonfigurationer upp till 5.1 surround. De surroundfunktioner som tidigare fanns i version 5 finns nu alltså endast i Altiverb 6 XL. XL har också stöd för TDM med Pro Tools HD Accel-chip under Mac OS X, och genom att länka flera chip kan man skapa reverb på upp till 25 sekunder. Under TDM stöds samplingsfrekvenser upp till 96 kHz, med noll-latency upp till 48 kHz och 2 ms latency vid 96 kHz. Övriga pluginformat i XL stödjer upp till 384 kHz.

Några typexempel på hur pass resurssnålt Altiverb 6 XL kan vara: Ett mono-till-stereo-reverb med en liten konserthall och 2,1 sekunders reverb kräver ett HD Accel-chip. En liknande uppsättning med en större hall och 4,2 sekunders reverb behöver två chip och ett mono-till-quad-reverb med ett kyrkorum på 4,2 sekunder kräver fyra. Stöd för vanliga HD-chip (icke-Accel) kommer troligen i version 6.1.

Audio Ease har förändrat gränssnittet och gjort en lätt-arbetad plugin ännu mer användarvänlig, men det stora programmeringsjobbet har lagts på att få fram en TDM- respektive Universal Binary-version där man utnyttjar CPU-kraften optimalt.

HANTERING

Altiverbs gränssnitt består av ett rätt stort fönster, där en stor del av utrymmet tas upp av en display som kan visa endera IR-browsern eller IR:en som vattenfallsdiagram eller som vanliga vågformer. I inforutan till höger kan man visa det samplade rummet i fågelperspektiv med mikrofon- och högtalarplacering eller som stillbild eller QuickTime VR-film på lokalen i fråga. Klickar man på förstoringsglaset intill får man upp filmen i ett separat, större fönster. Dessutom finns en mängd fakta om inspelningen i textformat.

Reverbtiden regleras med en (gigantisk) ratt till vänster om displayen och intill den finns en mindre ratt för rumsstorleken samt en knapp med ett R på, vilket står för reverse, baklänges. Nedanför dessa kan man välja bland ett stort antal Global Presets, förinställda IR-inställningar, som kan utgöra ett bra grundbibliotek att leta i. Det går även att spara egna inställningar här. Dessa är alltså globala och finns kvar när man öppnar Altiverb i en annan låt.

Ännu ett snäpp längre ner finns nu knappar för de fyrtio automationspreseten, där man kan spara sina egna inställningar. Dessa preset gör det utomordentligt enkelt att skapa automation av reverb-effekterna via ”snap-shots”.

Från Altiverb 5 har vi kvar Damping & Gains, Stage Position och Equalize-delen. Detsamma gäller för Input-, Output- och Mix-rattarna – den sistnämnda har även en knapp för att tysta direktljudet. Nämnas kan att vattenfallsdiagrammet är mycket användbart när man använder Damping & Gains-funktionerna. Där ser man hur Altiverb ritar om diagrammet i realtid. Man kan riktigt se hur reverbet låter. I det läget finns en automatisk funktion som vrider diagrammet för bästa överblick. Annars finns manuella verktyg för att användaren själv ska kunna välja hur han vill visa sitt reverb. Utmärkt! I övrigt är jag mycket förtjust i den funktion som låter användaren flytta de virtuella högtalarna och placera dem var man vill på en virtuell scen, samtidigt som man hör hur detta påverkar reverbet.

Om man inte har något inspelat ljud till hands för att testa sina inställningar finns en uppsättning sådana inbyggda i reverbet: trummor, slagverk, sång, trumpet med mera. Mycket användbart när man behöver göra en snabbkoll!

LJUD

Men ingen synt är väl bättre än sina fabriksinställningar (?), och detsamma gäller för convolution-reverb. Även om det är tämligen enkelt att skapa egna IR är det nog många som inte kommer längre än till det inbyggda biblioteket. I Altiverbs fall saknar detta motstycke i den civiliserade världen. Och allt är nedladdningsbart från Audio Eases hemsida. För musikinspelningar finns här allt från kyrkor och konsertsalar till utmärkta samplingar av de stora hårdvaruklassikerna från Lexicon med flera. För filmljudläggning finns här också massor av intressanta akustiska miljöer som bostadsrum, cockpiten i en Boeing 747, en skog i Austerlitz, ett växthus, en bilparkering, idrottsarenor, tågkupéer – kort sagt allt.

En kul detalj är att Altiverb har en knapp som länkar direkt till Google Earth. På så sätt kan man snabbt och elegant få se var många av de inspelade impuls-responserna kommer ifrån.

När det gäller användarvänligheten dyker hjälpfunktioner upp om man bara klickar på ett frågetecken i Altiverbfönstret. Dessutom finns mängder av information på tillverkarens hemsida.

I övrigt har jag inte mycket att tillägga. Altiverb har alltid låtit mycket bra. Med de förbättringar som successivt gjorts av ljudmotorn har de få klagomål vi haft på tidigare programversioner blivit alltmer irrelevanta. Med dagens processorstarka datorer är det inte längre något problem att köra åtskilliga olika inställningar av Altiverb samtidigt i en låt. Att musiken sedan låter mer naturlig om man bara använder en akustisk miljö i taget är förstås en helt annan femma.

Altiverb fungerade utmärkt i alla de program jag testade den i – med ett undantag: i skrivande stund fungerar Altiverb 6 inte med Cubase 4 på Intelbestyckade Macdatorer. Detta har dock säkert redan åtgärdats när ni läser detta.

SAMMANFATTNING

Med de förbättringar som gjorts i hanteringen av impuls-responser och de som kontinuerligt gjorts av ljudmotorn blir Altiverb 6 ett självklart val. Det enastående och ständigt växande biblioteket av samplade ljudmiljöer gör att det i Altiverb finns reverbeffekter för precis alla ändamål man kan tänka sig. Och, som jag sagt förut: jag har fortfarande inte hört ett reverb som låter bättre än Altiverb. För er som var smarta nog att köpa Altiverb 5: skynda er att tanka ner version 6. Ni andra får väl passa på att köpa så fort ni får råd …